HOME


Koninklijk genootschap fysiotherapie Logo
Fysiostyle
Vereniging Manuele therapie logo


 Het Digitale Consult:


Vooraf aan het digitale consult wordt u verzocht een programma te instaleren en te opennen hierover ontvangt u een mail waarin een en ander wordt uitgelegd.

Bij het actuele consult vindt conform de gebruikelijke gang van zaken een intake plaats. Daarna zal u wellicht gevraagd worden om enige bewegingen voor de camera uit te voeren.
Daarna zal overleg plaatsvinden wat op dit moment de beste opties zijn. Veelal zal u daarna een oefenprogramma ontvangen waarbij vaak van de oefeningen beeldmateriaal is toegevoegd at u gedurende de tijd dat u onder behandeling bent steeds weer kan raadplegen.
In vervolg consulten zullen de oefeningen vaak gewijzigd en of aangepast worden.
In overleg  zorgverzekeraars en het Koninklijk Genoodschap voor Fysiotherapie is afgesproken dat de consulten zullen worden gerekend als gewone behandelingen. In uw polis voorwaarden van u aaanvullende verzekering zult u kunnen vinden of deze door uw verzekeraar vergoed worden.
In sommige gevallen vallen behandelingen vanaf de 20e keer onder de basis verzekering.
Mocht een en ander niet duidelijk zijn dan wil ik u het ook graag nog mondeling toelichten.  U kunt mij daarover bereiken op 0597-416010
 
PRAKTIJK


nordic walking unie logo Vereniging orthomoleculaire geneeswijze logo

fysiotherapeut specialist in beweging